Nordisk Radio 2019

Under året som gått har radioverksamheteten gått från att ha bestått av poddpratande till att bli riktig radioverksamhet med hemsidan Nordisk Radio, och allt som publiceras där, som den stora händelsen. Samtidigt som denna uppbyggnadsfas pågått har även fyra nya program tillkommit i tablån. År 2019 har varit ett oerhört lyckat år för radioverksamheten, men arbetet har bara börjat.

NORDISK RADIO – INTE BARA PODDPRATANDE

Den 1 mars lanserades Nordisk Radio inför världen. Den oerhört snygga sidan är skapad av Max Rosenfors med lite hjälp av mig själv. NordiskRadio.se är överskådlig, lättnavigerad och som sagt väldigt snygg. Vi är mycket stolta över vår skapelse.

Lanseringen av Nordisk Radio (namnet och sidan) signalerar två saker. För det första en brytning med Nordfront där vi blir en egen mediaavdelning med fortsatt nära samarbete med nämnda nättidning. Skapandet av NordiskRadio.se var faktiskt ett måste bara av den anledningen att våra program dränkte andra artiklar på Nordfront.

För det andra innebar skapandet av en egen plattform en utveckling i vår verksamhet, som dittills ”enbart” hade bestått i att göra radioprogram, till att bli något större. Det blev en naturlig utveckling att börja arbeta mer med nyhetsartiklar, reportage, blogginlägg och urklipp vid sidan av sändningarna. Vilket innebär att vi förutom den rent opinionsbildande verksamheten också tog våra första steg mot att bli ännu en nyhetsaktör.

Mycket av det som tas upp i programmen, särskilt dem som arbetar med nyheter och gäster, innehåller stoff för egna artiklar. Under året har vi utifrån programmen publicerat separata artiklar som bygger på intervjuer som belyser Lotta Erikssons modiga agerande, Björn Björkqvists möte med Christer Mattsson, vi har opinionsbildat kring problemen med lagen om hets mot folkgrupp, analyserat och skrivit om Nordic Frontiers gäster såsom Jan Lamprecht, Dr. Dutton och Mark Collett, producerat lokala nyhetsartiklar såsom Ludvikas kollapsande skolor eller hur en “nyanländ” våldtog en pojke i Kungälv, spunnit vidare på den kuppade förrädarmarschen i Horred med mera. Vi har även gjort artikelporträtt över egna radiomedarbetare som utmärkt sig, personer som P-O, Engman och ovan nämnda Rosenfors.


Dr. Edward Dutton, en av många framstående gäster i Nordic Frontier under året

I december lade vi i en högre växel i detta arbete för att visa på ett ungefär hur nästkommande år kommer att se ut med mer exklusivt innehåll på radiosidan.

Vidare har vi arbetat mycket mer med reportage än tidigare. Vi har haft egna artiklar om Nordiska motståndsrörelsens interna arrangemang såsom mötet i Borås eller tal från julbordet i Bohuslän (här och här). Vi har använt NR Extra och NR Special för att publicera intervjuer, tal, dikter och extrasändningar.

Tack vare vårt nya arbetssätt har nya skribenter och medarbetare tillkommit och det rör sig om personer som aldrig, eller i vissa fall ytterst sällan, skrivit artiklar tidigare. Johan har analyserat gäster som medverkat i Nordic Frontier, Emma och Max har skrivit artiklar för NR Dalarnas räkning, Elin för NR Bohuslän och Magnus Wardmo, Daemon, Noora och Andreas Holmvall är några som skrivit blogginlägg. Vi har vidare gjort reportage där helt nya förmågor kommit att agera Nordisk Radios medarbetare och intervjuat folk på plats. Dessutom har vi blivit väldigt duktiga på att publicera urklipp, med god hjälp av såväl våra producenter som Jan Hjelm.


Emma och Max skrev om vad som händer i Ludvikas skolor

NYA PROGRAM

Under året har vi tvingats göra vissa förändringar i programmen, dels på grund av egna initiativ, dels på grund av ett kuppförsök inom Nordiska motståndsrörelsen. Jag har skrivit om ändringarna i juli för att sedan analysera dem i oktober, så jag tänkte inte vidare utveckla detta mer nu.

Vad förändringarna resulterade i rent programmässigt var till att börja med att Radio Kungälv och Radio Ludvika försvann (det är dock möjligt att de återupptas någon gång i framtiden) samt att Frontlinjen lades ner.

Dessa ersattes med NR Bohuslän, NR Dalarna och i Frontlinjens ställe den nya norska podden Hold Fanen Høyt!. Även detta kommenterade jag i oktober, men där höll jag mig rätt kort om den norska podden som då var för ny för att analyseras på riktigt. Jag tror jag kan kosta på mig att nämna att den norska podden är oerhört mycket bättre än föregångaren som jag alltid uppfattade som lite för tillrättalagd och förutsägbar. Alla fasta medarbetare i Hold Fanen Høyt! har både bra energi och goda idéer och jag är oerhört glad över att Nordiska motståndsrörelsens Norge-chef Tommy Olsen valt att fortsätta i programmet.

Det är totalt sju program som har tillkommit och tre som har försvunnit, vilket gör att det är fyra fler program i tablån nu jämfört med tidigare år. Förutom nämnda NR Bohuslän, NR Dalarna  och Hold Fanen Høyt! har vi fått följande nya program under året: Nordic Voice (just nu vilande), NR Småland, Mimers Brunn och Leadership Perspective.

Även om alla dessa program varit bra och nödvändiga (för att utveckla radioverksamheten lokalt och på det internationella planet) så har nog den stora behållningen för svenska lyssnare varit Mimers Brunn, som av kommentarer att döma seglat upp som favoritprogrammet för många. Jimmy Thunlind har behövts i en podd och vi är mycket glada över att ha knutit till oss Jonas De Geer, som är en av få utomstående radiopratare jag verkligen uppskattat. De Geer blir också ett slags vägvisare, om än kanske indirekt, för Nordisk Radios breddning.

Genom den breddning som just Nordisk Radio utgör, där man inte nödvändigtvis behöver vara medlem i Nordiska motståndsrörelsen för att få spela in radio, har vi även lanserat Open Mic! Blott två avsnitt har tillkommit, där programmet om Skräck gjordes av organisationsanslutna och programmet om Återvandring av helt icke-anslutna. Ett nytt program ligger precis nu i pipen och är gjord av anslutna tillsammans icke-anslutna. För mig som skapat detta, som har en vision om det och ser möjligheter och potentiella program som vi hoppas kunna åstadkomma kanske mer än någon annan, är detta den absolut mest intressanta satsningen under 2019. Jag tror och hoppas att en del av de absolut bästa avsnitten under 2020 kommer att komma via Open Mic-satsningen.

ÅRET SOM KOMMER

Nu har vi gjort vårt uppstartsår så har vi inget att skylla på under 2020 om det visar sig att vi inte avancerat kraftigt. Det finns några punkter som vi kommer förbättra, och säkert några andra som tillkommer på vägen.

Reklam
Vårt besöksantal är fortfarande inte bra (extremt bra på Spreaker, mindre bra på NordiskRadio.se). Det är svårt att hävda sig mot aktörer som Nordfront som varit ett inarbetat namn under flera år. Här gäller det att vi når ut med vår egen propaganda och ett första steg i det ledet är klistermärken som snart kommer att finnas till försäljning via Greenpilled. Ett annat steg är såklart sociala medier och där har vi börjat lite smått med konto på Twitter. All heder för övrigt till de nästen, med start i Näste 3, som på helt eget initiativ började sätta upp banderoller med ”NordiskRadio.se” på.

Exklusivt innehåll
Som ovan nämnts har vi redan inlett arbetet med att tillhandahålla material som inte enbart utgör radioprogram. Vi kommer att fortsätta arbetet med att göra reportage, lägga ut tal från interna sammankomster och liknande och genomföra kortare intervjuer i samband med nyhetsartiklar. Det är också något vi kommer att göra mycket mer frekvent.


Detta interna tal, liksom talet om Daniel Wretström från samma tillfälle, är exempel på sådant vi kommer erbjuda mer under 2020

Utifrån de program som främst arbetar med nyheter – de tre lokalradioprogrammen samt Radio Nordfront och Nordic Frontier – kommer vi publicera separata nyhetsartiklar i högre grad. Vi kommer arbeta ännu mer med research och gäster för att artiklarna ska bli exklusiva och inte bara kommentarer på andras nyheter med vår egen vinkel. Det innebär att vi kommer att utveckla de som under 2019 provat på skribent-arbetet men även att vi efterlyser nya radioskribenter. Sitter du själv och lyssnar på programmen och känner att det här borde ”någon” skriva om? Hör gärna av dig till oss om du vill hjälpa till med det arbetet.

Och slutligen hoppas jag att vi kommer igång på allvar med bloggskrivandet.

Nya program
Ja, även år 2020 kommer att erbjuda nya program och kommer precis som föregående år ha en eller två riktiga lyssnarmagneter. Det finns planer till lite kors och tvärs men det enda jag kan säga just nu är att vi kommer arbeta med såväl spets som bredd. En del av programmen kommer att vara tunga ämnen och en del åt andra hållet. Vill det sig väl kommer vi att lansera både det tyngsta och det mest mass-anpassade programmet hittills under år 2020. Med andra ord jobbar vi på olika fronter, och det är ju det som är kul med radio – det ger en mer möjligheter att arbeta på olika sätt för att nå ut till olika personlighetstyper.

Vidare förs det nu diskussioner på ny lokalradio. Som boende i sändningsområdet för ett av lokalradioprogrammen vet jag att denna verksamhet fungerar. De är inte de absolut mest lyssnade programmen, men når helt rätt personer och normaliserar vårt budskap samt ger oss lokal förankring.

För att avrunda artikeln vill jag påpeka att det i dagarna delades ut en rad utmärkelser där Radio Regeringens lyssnare korade vinnarna i en rad olika kategorier (väldigt bra och genomtänkta nomineringar för övrigt). Här är de som vann som har koppling till Nordisk Radio:

Årets radiopratare: Tobias Malvå (Mer än ord).
Årets kamrat: Fredrik Engman (mycket på grund av att han räddar liv på sin fritid).
Årets nykomling: Max Rosenfors (känd till stor del för sitt arbete med radio och känd för en bredare allmänheten genom denna artikel, men gör mycket annat).
Årets mediasatsning: Nordisk Radio (såklart).
Årets glädjespridare: Tobias Malvå (lika välförtjänt som titeln Årets radiopratare)

Med det sagt så vill jag tacka våra lyssnare för 2019 och önska gott nytt år! Sist men inte minst vill jag passa på att tipsa om att Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg kommer att leverera ett nyårstal här under dagen, så missa inte det!

På återhörande!