Nordic Voice

Pan-nordisk aktivistpodcast

Nordic Voice är en engelskspråkig pan-nordisk podcast med avsikten att stärka banden mellan aktivister och medlemmar i hela Norden. Man vill även förmedla aktivistandan i Motståndsrörelsen till sympatisörer över hela världen och ge dem möjligheten att både ta del av vad som sker på gatan i de nordiska länderna samt anamma vårt sätt att tänka och agera.

För aktivister och medlemmar

Då podden riktar sig främst till våra aktivister och medlemmar i de nordiska länderna kommer ämnen som diskuteras till stor del att kretsa kring organisationens aktiviteter samt händelser i direkt anslutning till vår kamp.

I andra hand riktar sig podden till sympatisörer och nationella människor i resten av världen. Detta medför såklart att vissa ämnen och diskussioner kan ha en mer internationell prägel.

Allvarligt lättsamt

Nordic Voice använder, precis som sin svenska moderpodd “Mer än ord”, en del humor och anekdoter blandat med allvar och filosofiska utsvävningar samt annat som vanligtvis gör poddar bra.

Eftersom allt som sägs i podden inte alltid är exakt i linje med organisationens ståndpunkter kan en del mindre seriösa diskussioner emellanåt smyga sig in, även om representationen alltid är i fokus.

Bygger broar
  • Knyta samman våra nordiska aktivister och understryka det faktum att vi inte är f(em)yra olika organisationer utan att vi kämpar tillsammans, för samma sak, på samma sätt – i alla delar av det nya norden.
  • Öka kunskapen och förståelsen för vårt folks kulturella likheter, men även skillnader.
  • Stärka den internationella bilden av att vi är just EN organisation i samtliga länder, inte f(em)yra likadana i respektive länder.
  • Uppmärksamma vissa event organisationen anordnar och få våra lyssnare att sluta upp på demonstrationer och liknande.