Ludvikas kollapsande skolor – I byskoledebattens dyningar

DALARNA. 2016 rapporterade SVT att Kyrkskolan i Ludvika stod för flest polisanmälningar i Dalarna, där 38 st anmälningar hade lämnats till polisen under året. Tre år senare så fortsätter våldet, som instigeras av rasfrämlingar, men kommunen såväl som statlig och privat media lägger locket på.

Den 19 september 2019 blev en ung flicka brutalt nedslagen av ett somaliskt tjejgäng på Kyrkskolans skolgård i Ludvika kommun, någonting som Samhällsnytt även rapporterade om. Med i kontaken med vårdnadshavare på skolan var även Emma Karlsson från NR Dalarna som efter samtal med lokalbefolkningen kunde rapportera om händelsen i programmet: NR Dalarna #21: Misshandeln på Kyrkskolan.

Flickan fick spendera nästan en vecka på sjukhus på grund av de skador hon ådragit, och sedan en vecka till hemma från skolan för att återhämta sig. Sedan kunde flickan sakta börja komma tillbaka till skolan, men då endast 3 timmer om dagen. Hoten mot flickan och hennes familj fortsatte dock. I sin kontakt med vårdnadshavare fick Emma också veta att flickan även under sin frånvaro blivit fortsatt hotad av invandrargänget. Anmärkningsvärt i detta fall är att skolan försöker mörka hela händelsen.

Till föräldrarna sade skolan att en polisanmälan hade gjorts, men vid vidare efterforskning och kontakt med polisen fann man att ingen anmälan faktiskt hade gjorts kring fallet. Istället, när flickan var tillbaka i skolan så fortsatte trakasserierna och hoten som om ingenting hade hänt.

Samtidigt som detta så sjukskriver sig dåvarande rektor Agneta Carlsson Byström och blir okontaktbar.

Fadern till flickan ska ha bland annat mottagit hot som att man ska “plocka honom”. En vecka senare sker ännu en misshandel på skolan, denna gång har ett gäng somaliska pojkar misshandlat en vän till den första flickan, för att denna vän skyddade flickan som tidigare blivit misshandlad. I ingen av dessa fall lyckas en lärare i lokalerna avbryta misshandeln, som vid ett tillfälle också spelats in via mobiltelefon. (Men som vi väljer att inte publicera av integritetsskäl)

Denna trend fortsätter, och i november månad sker två till fall av misshandel på både Kyrkskolan och Lorensberga. På jobbannnonser till Ludvika kommun om lärare står det att “I Ludvika är barn och ungdomar viktiga”, men verkligheten visar en helt annan bild. Samtliga vuxna på skolorna lämnar sitt ansvar, och rektorn på Kyrkskolan skjukskriver sig mitt under detta dilemma. Annan lokalmedia som Dalarnas Tidningar och SVT Dalarna har helt ignorerat denna händelse och vill i vanlig ordning hålla kommunens haveri om ryggen. Vid ett tillfälle skall även en upploppslikande situation uppstå i Lorensbergas lokaler, då somaliska gäng helt härjat fritt.

Med fyra fall av misshandel som nått lokal kännedom under höstterminen 2019 på Kyrkskolan och Lorensberga kan man bara häpnas över hur stort mörkertalet måste vara.

Tidigare förra veckan var Max Rosenfors & Emma Karlsson från NR Dalarna och besökte både Kyrkskolan och Lorensberga i Ludvika i syfte att intervjua samtliga ansvariga rektorer, väl på plats vill ingen uttala sig om skolornas situation, och inte ens lärare i korridorerna vill kommentera händelsen. På väg hem från en dag av avböjda intervjuer blir Emma till slut uppringd av den nya biträdande rektorn på Kyrkskolan, Elisabeth Burman, som berättar att hon kan ta emot frågor från lokalmedia via mail.

Emmas mail till Elisabeth Burman, skickades 19-12-07

Hej Elisabeth!

Tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor!

Under hösten har det varit en del incidenter på Kyrkskolan där elever har blivit skadade, Vårdnadshavare har kontaktat oss och känner att skolan inte gör någonting, vad vill du säga till dom?

Efter dessa incidenter så här det tillkommit vuxna på skolan. Bland annat en kvinna som uppehåller sig i cafeterian mestadels. Vad är hennes syfte?

Föräldrar känner att ni mörkar och försöker döljer situationen, hur tänker du kring det?

Flera vårdnadshavare vi har varit i kontakt med säger sig fått höra att deras utsatta barn ska ”hålla sig undan” eller på andra sätt undvika angriparna. Är det så ni hanterar situationen?

Vi har även fått in uppgifter om att elever själva kontaktar Nordiska motståndsrörelsen och ber dom komma till skolan och demonstrera, hur tänker du om det?

Många vårdnadshavare säger att nedläggningen av byskolorna är en del av anledningarna till era problem. Att ni har för många barn i lokalerna? Håller du med om den analysen?

Hur många utbildade lärare har ni på skolan?

Har ni för avsikt att samla föräldrar till ett föräldramöte och föra dialog med dem kring hur situationen ska lösas?

Byskoledebatten

Enligt skollagen så är skolan skyldig att se till att elever har en trygg och säker skolgång, något som upprepade gånger bryts mot på högstadieskolorna i Ludvika. Nordiska motståndsrörelsen har sedan länge arbetat för att bevara byskolorna i Ludvika, där framförallt Pär Öberg och Pär Sjögren var med och arbetade för bevarandet av byskolorna i bygden, och var ansvariga för att ta fram en omröstning kring bevarandet av byskolorna, men som avslogs av kommunfullmäktige trots 2 313 namnpåskrivningar.

Pär Öberg talar i Ludvika om bl.a sitt engagemang för byskolorna. Bilden länkar till video på VK.

Senaste nedlagda byskolan var högstadiet i Grängesberg, och eleverna som tidigare gick där får nu gå i någon av de centraliserade skolorna i Ludvika. Skolor som är trånga, våldsamma och där man har allt annat än en trygg och säker skolgång. Det krävs inte en raketforskare för att förstå att när Kyrkskolans lokaler är fyllda till gränsen för vad lokalerna tillåter vad gäller brandsäkerhet, så finns det inte många minuter per elev på varje lektion. En lektion på 60 minuter, med en kvarts föreläsning ger eleverna 45 minuter av studier, är man 30 elever i varje klass så ger detta varje elev 90 sekunder av hjälp, förutsatt att läraren inte tar en enda sekund i paus mellan eleverna.

Skolor som är trånga, våldsamma och där man har allt annat än en trygg och säker skolgång.

90 sekunder räcker inte till att förklara grundläggande algebra, än mindre upprätthålla studiero bland gäng av rasfrämlingar.

Emma har haft en omfattande kontakt med folket ifrån Ludvikas bygd, och samtliga uttrycker ett stort missnöje mot kommunen och en oro för sina barn. En mamma som intervjuades berättade:

Vi är tvungna att skicka det dyrbaraste vi har till den där miljön varje morgon. Jag har ont i magen, min dotter har ont i magen. Man vill inte ha dom där. Man vill att barnen ska vara trygga och studiero i skolan.

Vad händer nu?

I kvällens program av NR Dalarna kommer vi att diskutera skolornas förfall i Ludvika kommun. I vår sändning denna måndag kommer vi att prata om detta i detalj och alla läsare från Dalarna med insyn eller tankar kring detta får gärna skriva till [email protected] om du har information om situationen på Kyrkskolan eller Lorensberga.

När såväl som statlig och privat lokala medier lägger locket på vad gäller kommunens misslyckanden och skolornas haveri är det vår plikt att som anständiga föräldrar och medborgare i bygden att ta vårt ansvar och bygga upp alternativ och ärlig granskande lokalmedia. Hör av dig till oss, dela våra sändningar, vi är din lokala media och vi kommer ta din kamp för dina barn till dom korrupta kommunpolitikerna och ansvarslösa tjänstemännen som är orsaken till detta haveri.

Tärningen är kastad när det kommer till kommunens skolledning, samtliga medborgare visste att allting skulle gå åt helvete när byskolorna lades ned, och nu är vi där. Rektorer och lärare vill inte svara på intervjuer på plats, nu återstår deras svar via mail. Finns det något hopp om att Ludvikas skolor skärper sig i framtiden och löser sina problem? Häng med oss i sändningen 20:45 ikväll och ta reda på detta.