NR Småland

Fokus

Lokalradio som rapporterar om händelser i och utanför Motståndsrörelsen i Småland med omnejd.

Det kommer att presenteras nyheter på det lokala planet blandat med organisationsrelaterade händelser, men även fördjupningar i ämnen som berör oss alla och envar.

Målgrupp

NR Småland riktar sig huvudsakligen till smålänningar, ölänningar och personer som är intresserade av vad som händer i regionen, samt annat som är av vikt att rapportera om från Småland och på Öland. Men det förekommer även fördjupningar i mer allmänna ämnen, ämnen som främst lyfter fram situationen för landsbygdens befolkning, oavsett vart i landet du bor.

Denna lokalradio är inte politiskt styrd, men grundsynen är nationalsocialistisk då den drivs av offentliga representanter för Nordiska motståndsrörelsens Näste 7.

Målsättning

Att vara en motpol mot systemtrogna radiokanaler med fokus på främst Småland och Öland. Genom djupanalyser ger medarbetarna sin syn på fenomen som övrig lögnmedia blundar för eller av ideologiska skäl vinklar i ett försök att föra svenskarna bakom ljuset.

Genom att dela med sig av sina erfarenheter finns en önskan om att visa på personerna bakom rubrikerna och att de är helt vanliga människor av folket, inte nidbilden av nationalsocialister som målas upp i lögnmedia.

NR Småland har för avsikt att sända varje torsdag kl 09.00, med reservation för händelser som står utanför medarbetarnas kontroll.

Medarbetare

Programmet drivs av Nästeschefen i Näste 7, Hampus Maijala, samt medlemmen Robert.

Kontaktuppgifter

[email protected]