Mer än ord

Fokus

Mer än ord är en podcast för att sprida hur våra liv som aktivister i organisationen är. Allt som sägs i podden är inte alltid exakt i linje med organisationens ståndpunkter utan vissa utsvävningar sker.

Målgrupper

Mer än ord riktar sig främst till män, med fokus på ungdomar och unga vuxna. De ämnen som lyfts fram avser att egga, inspirera och motivera publiken att gå med i organisationen eller att engagera sig mera.

I andra hand riktar sig podden till andra nationella och då främst till sådana som är intresserade av humor och våldsromantik men som får utstå ganska mycket kritik ifrån panelen.

Arbetssätt

Mer än ord använder en hel del humor, gäster, anekdoter och annat som vanligtvis gör poddar bra. Vi använder oss av mycket spontanitet och försöker att förmedla en bild av att vi är lite bättre, tuffare och vassare än alla andra.

Eftersom allt som förs fram i podden inte är att betrakta som organisationens officiella ståndpunkter så görs utsvävningar mer än ofta under programmets gång.

Målsättningar

Mer än ords främsta målsättning är att inspirera unga män att organisera sig i Motståndsrörelsen och att lyfta fram hur en aktivists liv ser ut. Så det primära målet är fler och bättre aktivister.

Andra målsättningar är att hypa vissa event organisationen har och få vår publik att sluta upp på demonstrationer och liknande.