Johanna Hagbergs synpunkter på barns deltagande i politik

I det 13:e avsnittet av NR Dalarna pratade man om hur HBTQP-festivaler ofta har med sig barn, och Johanna ger sina synpunkter på det.

Hör mer på avsnittet vid 48min 30s: