Bellum skapades för att ge nationella en sund plattform och inspirationskälla för träning.

Programmet är till stor del en intresse-podcast med fokus på olika kraftsporter såsom strongman, styrkelyft och tyngdlyftning. Vi lägger även stor vikt vid olika typer av kampsporter och betonar vikten av att just kunna försvara sig själv och sina kamrater. Med detta menar vi inte bara att kunna försvara sig i en ring på skoj, utan faktisk när det verkligen gäller.

Bellum är latin och betyder krig, ett ord som blivit alltmer relevant i det polariserade och degenererade samhälle vi lever i. Vi anser att svenskar, särskilt ungdomar, måste fostras till att bli mer stridbara och lära sig att slå tillbaka. Här vill vi, utifrån den erfarenhet vi har från verkligheten på gatan, hjälpa till att lära ut och på olika sätt förmå svenskar att stärka sin fysiska och mentala förmåga.

Vi kommer dock inte enbart prata om gymträning och kampsport utan vi berör alla typer av sporter och träning. Vi kommer också diskutera ämnen som hälsa, återhämtning och den mentala inställningen man bör ha till träning.

Programmet leds av Pär Sjögren och medverkar gör P-O Johansson och Martin Saxlind, vi kommer dock använda oss av gäster för att kunna diskutera olika ämnen på ett mer proffsigt sätt.

Bellum kommer att ta emot lyssnarfrågor som rör träning eller liknade områden. Frågor som önskas tas upp i programmet skickas till: bellum@nordiskradio.se


Stålböjning med Pär Sjögren (Se: Video)


Gymträning med P-O