Om oss

Nordisk Radio är radio i folkets tjänst. Vi erbjuder ett brett spektrum av program för att kunna nå olika målgrupper av befolkningen och erbjuda dem ett alternativ till det rådande systemets radiokanaler. Om aktörer som Sveriges Radio vill att befolkningen sover och passiviseras, fungerar Nordisk Radio åt det helt motsatta hållet.

Med Nordisk Radio menas att vi tror på och verkar för den nordiska enighetstanken. Vi har för avsikt att tillhandahålla program inom ämnen som nyheter, kultur, aktivism och annat från hela Norden. Dessutom kommer vi att på sikt att sända program på alla nordiska språken. I nuläget sänder vi det norska programmet Hold Fanen Høyt och det engelskspråkiga programmet Nordic Frontier med nordiska representanter.

Nordisk Radio är slutligen en nationell radioverksamhet. Vi ser inte att man måste tillhöra någon specifik organisation för att vara en del av vår verksamhet, utan huvudsaken är att man följer våra riktlinjer. Nordisk Radio riktar sig till alla nationella med syftet att få denna målgrupp att växa.

Chef för Nordisk Radio är Fredrik Vejdeland, som startade Nordfront 2012 för att 2017 istället bli chef över denna radioverksamhet.