Ledarperspektiv

Fokus

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor. Allt som förs fram i podden är att betrakta som organisationens ståndpunkter.

Målgrupper

Ledarperspektiv riktar sig till stor del internt till alla män och kvinnor i Nordiska motståndsrörelsen. De ståndpunkter som förs fram avser att att utbilda aktivister och medlemmar i vår världsåskådning och träna dem i argumentation.

Podden vill också nå andra nationella och andra som är intresserade av nationalsocialismen och Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter.

Arbetssätt

Ledarperspektiv är till stor del avskalat från humor, gäster, jinglar, debatter och annat som vanligtvis gör poddar bra. Detta är ett medvetet drag i syfte att podden ska kunna uppfattas som allvarlig och myndig, med högsta trovärdighet.

Podden är rättfram, radikal och behandlar alla frågor utan att försöka anpassa budskapet.

Målsättningar

Ledarperspektiv skapades i en tid då organisationen bedrev mycket partipolitiskt arbete. Vi såg ett behov av att föra fram vår världsåskådning på kontinuerlig basis. Även idag och framgent är poddens målsättning att balansera upp den politiska verksamheten och se till att organisationen behåller fokus och inte tar genvägar.

Förutom att nå målgrupperna beskrivna ovan handlar podden också om att i så hög grad som möjligt normalisera nationalsocialismen och visa att den är en legitim världsåskådning med genomtänkta principer.

Slutligen handlar podden också om att lyfta fram Simon Lindberg som den självklare ledaren inte bara för Nordiska motståndsrörelsen utan också för hela rörelsen.