Ledarperspektiv

Nordisk nationalsocialism för 2000-talet.

Ledarperspektiv är Nordiska motståndsrörelsens officiella podcast, där organisationens ledare Simon Lindberg för ut organisationens ståndpunkter & tankar. I podden förs ofta samtal kring ideologiska frågor, organisationens taktik och dess officiella ståndspunkter i olika ämnen. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses vara sanktionerat av organisationen.

En intervju med Motståndsrörelsens ledare

Programmet är i intervju-form och leds av chefen för Nordisk Radio, Fredrik Vejdeland. Detta innebär att programmet till stor del är avskalat från humor, gäster, jinglar, debatter och annat som vanligtvis hör poddar till. Detta är ett medvetet val, för att framhäva och tydligöra de resonemang som framförs och de tankar som förmedlas, utan onödigt brus runtom.

Det ställs skarpa frågor och djupa budskap förmedlas, där ni kan förvänta er många rättframma och radikala diskussioner. Podden är däremot inte högtravande, utan siktar alltid på att förmedla även de svåraste frågor, på ett enkelt sätt så att alla ska förstå.

Nordisk nationalsocialism

Nationalsocialismen är en revolutionär världsåskådning som varken ställer sig till vänster eller höger i det politiska spektrumet. Istället står nationalsocialismen helt unikt själv ovanför denna skala, som en biologisk och vetenskaplig världsåskådning. Dess tankar utgår alltid ifrån naturen, det grundligaste vi finner i vår värld och ser alltid till vårt eget folk främst. I Ledarperspektiv förklaras det utförligt vad nationalsocialismen är för något och hur det är den enda lösningen på den rådande politiska och existentiella öken som utgör den västliberala demokratin.

Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen är den främsta nationalsocialistiska organisationen i Norden och enligt flera bedömare också i världen. Det är en kamporganisation som arbetar brett på flera fronter för att ständigt avancera. I Ledarperspektiv kan du höra mer om varför organisationen agerar som den gör i olika sammanhang och om officiella ställningstagande i aktuella frågor. Du får även en inblick i Nordiska motståndsrörelsens internkultur.

Simon Lindberg – som person

I Ledarperspektiv lär man också känna Simon Lindberg genom mer eller mindre personliga frågor och enklare betraktelser han delar med med sig av från sin vardag. Även om det ibland finns personliga inslag i podden, håller den i hög grad alltid en myndig, trovärdig och allvarlig ton.