Radio Nordfront

Fokus

Radio Nordfront är en podcast som håller lyssnare uppdaterade om Nordiska motståndsrörelsen, viktiga världshändelser och höjer kunskapsnivån inom viktiga och/eller allmänbildande ämnen.

Målgrupper

Radio Nordfront verkar för att attrahera en bred målgrupp människor som kommer i kontakt med Motståndsrörelsen genom Nordfront.

Målgruppen som prioriteras är män i åldern 16 – 55 år. Radio Nordfront försöker attrahera olika personlighetstyper, inte enbart den idealistiska gatukämpen, utan även människor som kan organisera sig och bidra med intellektuellt arbete.

Arbetssätt

Radio Nordfront låter sympatiska och intelligenta människor på ett odramatiskt vis föra ut radikala idéer och synsätt. Podden ska vara lättbegriplig och lättsmält.

Inbjudna gäster verkar för att höja allmänbildningen, eller bli en kontaktyta mellan Motståndsrörelsen och andra rörelsers/organisationers medlemmar. Även direkta fiender kan också bjudas in, för att stärka moral och argumentationsteknik.

Poddens innehåll/uppbyggnad är dynamiskt och kan komma att justeras efter i dagsläget rådande förutsättningar.

Målsättningar

Radio Nordfront var den första podden som Motståndsrörelsen utgav och har från start haft som huvudsyfte att radikalisera sina lyssnare till den grad att de ansluter sig till kampen och Motståndsrörelsen.

Radio Nordfronts strategiska mål är att bidraga till krossandet av judisk makt-rörelsen, upprättandet av en Nordisk stat och en ny världsordning.