Landsmenn #5-Interview with Guðfinnur from Iceland

Here is the 5. episode of Landsmenn where Guðfinnur of Iceland is interviewed and will be as well on the show with Ríkharður Magnússon for now on for later episodes.

Ríkharður Leó Magnússon, chef över Nordiska motståndsrörelsens isländska gren håller ett program om ämnen som relaterar till Motståndsrörelsens verksamhet.


Prenumerera på Landsmenn med RSS