Nordic Frontier

Fokus

Nordic Frontiers fokus ligger på att nå ut med rörelsens budskap till den internationella sfären. Med dels ironi och dels blodigt allvar betar vi av Nordens, men mest Sveriges, tillstånd och förmedlar också nyheter kring rörelsen.

Målgrupper

Dels riktar sig podden mot de utomnordiska länderna, men den tjänar också ett syfte med att nå ut till den delen av vår rörelse som inte behärskar svenska.

Från början har det främsta syftet varit att nå ut till “oberoende nationella” i världen, och få dem att inse vilket svammel idén om det ”stora tältet” är och se på oss som en enad rörelse och som en förebild. Numera har programmet nischat sig något och samlat på sig en liten men väldigt dedikerad skara fans.

Arbetssätt

Oftast så samlar vi ihop rubriker från veckan som gått, följt av ett mindre ämne och avslutar med nyheter från rörelsen. Ibland bjuder vi in intressanta gäster, dessa intervjuer tar oftast upp hela programtiden. Vi bjuder också gärna in medlemmar från rörelsen för att rapportera om olika händelser eller ämnen.

Med en speciell humor förmedlar vi ganska mörka ämnen såsom våldtäkter, icke-vitt våld och judarnas inflytande. Vi blir också ganska personliga vid tillfällen, vi beskriver allt från snöstormar uppe i norr till den demografiska och könsförvirrade situationen i många av Nordens större städer.

Något som har varit medvetet, är valet av musik och hela ljudbilden, som vi fått bra feedback på. Den beskrivs som intressant och annorlunda. NF har haft för avsikt att inte spela den typiska ”nazistmusiken” som Screwdriver etc. , för att vi vill att folk vidgar sina sinnen och rör sig ifrån den subkulturella degenerationen.

Vi leker med memer från alt-högern men skapar också våra egna, så att vi får en internkultur som lyssnarna kan känna att de hör hemma i.

Podden skall kännas mysig, som en senkvällspodd på P3 från 90-talet, fast med nationalsocialism som ledstjärna och utan dekadensen.

Målsättningar

Eftersom podden är ganska nischad, långsam och ofta går in på djupet med saker och ting så passar den sig inte för massorna. De riktar sig istället till de få medvetna, de som är beredda att offra sin tid på att lyssna på information som inte alltid stimulerar det mest basala.

Vi vill inspirera folk till att bli bättre versioner av sig själv, dels genom att organisera sig med andra nationalsocialister men också på ett personligt plan genom träning, god kost och bra informationsintag.