Jonas De Geer om “bekräftad information”

Systemet utnyttjar corona för att att utöka informationsmonopolet.

Ur Mimers Brunn #8.