Nordic Voice #1: Ny nordisk podcast!

NORDIC VOICE. Nordiska motståndsrörelsen presenterar sin andra internationella podcast, en aktivistpodcast med medarbetare från samtliga nordiska länder.

Nordenrådet har, i samarbete med Nordisk Radio, arbetat bakom kulisserna med att ta fram en internationell podcast med fokus på aktivism. Resultatet är Nordic Voice som vi nu lanserar.

Detta är den första podcasten med medlemmar från samtliga nordiska länder. Det är även vår första podcast där en islänning medverkar.

Programledare för podden är Max och under honom finns följande medarbetare:

Sverige: Julius. Aktivist i näste 1 och talare för Nordiska motståndsrörelsen. Känd från Nordfront TV och gästspelare i den svenska aktivistpodden Mer än ord.

Norge: Andreas. Aktivist i rede 1 och programledare för norska podden Frontlinjen.

Danmark: Kristian. Nästeschef och verksam i Åålborg.

Finland: Onni. Aktivist från de östra delarna av Finland.*

Island: Frank. Från den stora ön i Väst.

Syftet med Nordic Voice är att förmedla inför hela världen vad som händer på gatorna i Norden och inspirera andra till aktivism och revolutionär kamp. Nordic Voice uppdaterar också våra egna medlemmar om vad som händer i övriga nordiska länder.

När nu denna aktivistpodcast lanseras kommer vår andra internationella podcast, Nordic Frontier, att fokusera något mindre på aktivism och mer på nyheter och politik från Norden. Ibland kan bägge programmen ta upp samma aktivistnyheter där Nordic Voice mer förmedlar utifrån ett aktivistperspektiv, motsvarande hur det fungerar mellan Radio Nordfront och Mer än ord i Sverige.

Nordic Voice har för avsikt att sända en gång i veckan, men kommer initialt att publiceras varannan vecka och vi ber att få återkomma med sändningstid-/dag. Programmet kommer att läggas upp på NordicResistanceMovement.org och på våra nordiska medieplattformar. I Sverige på Nordisk Radio och inte Nordfront.

* Sedan programmet spelades in har Nordiska motståndsrörelsen i Finland tillfälligt förbjudits. Onni deltar hädanefter i programmet i egenskap av oberoende nationalsocialistisk aktivist.

En pan-Nordisk podcast med medlemmar från alla de fem Nordiska länderna.

// Ta reda på mer genom att lyssna!


Prenumerera på Nordic Voice med RSS