Galna ”feministfittor” går på export till Norge

I Sverige är det vanligt med galna batikhäxor som försöker stjäla flygblad eller slita i fanor, för att sedan gråta ut i media när de blir bortknuffade så att de inte längre kan utföra sina brottsliga handlingar.

Nu har detta fenomen tydligen exporterats till Norge. Tom Hauge, ny fast medarbetare i Nordic Voice”, berättar i aktivistpodden hur ett feministiskt psykfall med “rätt värdegrund” kunde bussa både polis och lögnpressen på en ensam flygbladsutdelande nationalsocialist.

Läs mer om saken på Frihetskamp.net

Ur Nordic Voice #6.