AFA:iten Mattias Gardell

Mattias Gardell är och förblir en AFA:it – med eller utan professorstitel.

Ur Mimers brunn #11.