Varning till elever på Kyrkbacksskolan i Kopparberg

I avsnitt #11 av NR Dalarna så varnar medarbetaren Jimmy Björk om den nya rektorn på skolan, som är känd för att.

Pumpa eleverna fulla med värdegrund

Ni finner diskussionen 37 minuter och 10 sekunder in i avsnittet.