Samtal med Säpo: Är orosanmälningarna politiska?

Urklipp från Simon Holmqvists intervju med Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wernstedt.