Malvås mecka – motståndsmännens himmel

Ur MÄO #57, där Malvå redgör för sin vistelse i Dalarna och hur han kom förbi en butik som sålde det viktigaste i livet.