Bitte slår huvudet på spiken gällande nödvärn

I det senaste avsnittet av NR Dalarna diskuterade Bitte Sjögren och de andra medarbetarna nödvärn, och var gränsen egentligen går gällande vad som är nödvärn, och vad som är övervåld.