Sjögren berättar om bakgrunden till priderättegången i Falun

I det senaste avsnittet av NR Dalarna berättar Pär Sjögren om de rättegångar som hålls i Falun mot medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen.