Markus Nordh – en av de första aktivisterna

Mer än ords programledare och kampgruppchefen Markus Nordh gästade NR Dalarna för att prata om kampgruppen i Näste 5 och sin egen roll i organisationen – då liksom idag.

Markus Nordh var en av de första aktivisterna när den första medlemsreformen gjordes och det började ställas högre krav på vilka som skulle få vara aktivister.

Nordh har varit aktiv inom den nationella kampen under väldigt många år, men tycks aldrig förlora kampmoralen och fanatismen.

Ur NR Dalarna #28.