Är Säpos “brottsaktiva individer” verkligen brottsaktiva?

Urklipp ur Simon Holmqvists intervju med Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wernstedt. Enligt Wernstedt går det tusentals brottsaktiva extremister lösa ute i samhället. Men om dessa aktivt begår brott, varför grips och åtalas de inte? Eller är de tusentals medborgare som klassificeras som “brottsaktiva” av Säpo egentligen inte nödvändigtvis ens kriminella?