Povl Riis-Knudsen i Opråb

Senaste avsnittet av Opråb gästades av Povl Riis-Knudsen som varit en ledande nationalsocialist i Danmark i decennier men som på senare år hållit en låg profil. Att Opråb lyckades få med honom i programmet är något som förtjänar beröm. Det var definitivt ett intressant samtal.

För er som inte vet vem Povl Riis-Knudsen är så var han länge ledare för Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB) och ledare för World Union of National Socialists (WUNS), som var en paraplyorganisation för NS-organisationer världen över. Mest känd för oss svenskar, och mest relevant vill jag även påstå, är han för skriften ”Nationalsocialimen – den biologiska världsåskådningen” som Nordiska motståndsrörelsen översatt och gett ut.

Hans två skrifter kom även på tal under samtalet. Där beskriver han sin andra skrift, ”Nationalsocialismen – en vänsterrörelse”, som en provokation – ett sätt att ta ut svängarna för att få fram en politisk poäng. Vi har tidigare varit ganska nära att ge ut skriften, men valt att inte gå vidare med det då den redan i titeln är provokativ och förmodligen skulle bli missförstådd av många.

Om Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen berättar han att han gett ut den på nytt, på danska, i en reviderad utgåva med ett förord. Det han har ändrat i texten, som han inte berättar i programmet, är att han tonat ned kristendomskritiken. Det tycker jag är vettigt. Kristendomen utgör helt enkelt inte ett hot mot västerlandet som liberalism och kulturmarxism gör då kristna idag dels saknar makt, dels inte är en homogen grupp på det sättet. Det bör påpekas att delar av kristendomen (beroende på hur man tolkar den) de facto utgör ett hot med sin ”alla är lika inför gud”-lära (som i stort sett är identiskt med ”alla människors lika värde”).

I övrigt var det saker i samtalet som var bra, men också sådant som gjorde mig lite besviken. Det bör här påpekas att uppfattningar som han ger uttryck för idag inte förminskar betydelsen av den skrift som getts ut. Det är fortfarande viktiga poänger som förs fram. Däremot är jag som sagt lite besviken över hur han förhåller sig till vissa frågor.

Riis-Knudsen ger intryck av att faktiskt vara något av anti-Hitler. Det var en del diskussioner om att Hitler inte borde gjort si och så som bara framstod som löjligt och onödigt. Framförallt löjligt, eftersom det är väldigt enkelt för oss som sitter med facit att hitta enstaka fel och misstag utifrån tusentals gärningar och beslut.

Om jag uppfattade det rätt (och då reserverar jag mig lite då det inte är helt enkelt att kunna följa alla resonemang på danska) så tror han även att ”Förintelsen” ägt rum samtidigt som han är kritisk till revisionism. Hans argument var väl att det var strategisk felbeslut (igen!) från Hitler att engagera sig i judepolitiken mitt under kriget. Att Riis-Knudsen inte förstår värdet av det arbete som revisionisterna lagt ned kan tyckas som lite konstigt då han i övrigt verkar förstå judefrågan.

”Det är inte antisemitism som leder till Auschwitz, det är orsakerna till antisemitism som leder till Auschwitz”, säger Riids-Knudsen något provokativt, och lägger till att man inte bör hitta sin utgångspunkt i gamla böcker som Talmud eller Sion vises protokoll

Han rekommenderar istället Kevin Macdonalds trilogi för att förstå judarna. Den judiska gruppevolutionära strategin (något förenklat att judarna i konkurrens med andra grupper som de levt bland har skapat en aggressiv hållning gentemot den andra gruppen och förmåga att förmå kollektivet att underkasta sig den egna gruppens normer) har visat sig vara en styrka för judarna, men har också lett till att man drabbats av kraftiga repressalier då den ansetts vara främmande för de andra folken.

Återigen mycket positivt att Opråb lyckades möjliggöra denna intervju och på samma gång mycket bra att hans avvikande åsikter faktiskt ifrågasattes.

För att kunna kommentera i vårt kommentarsfält behöver du koppla ditt VK-konto till nordiskradio.se. Det gör du genom att gå vidare till din profilsida genom knappen nedanför.

Om du inte har ett VK-konto kan du registrera dig gratis på deras webbsida.

Kom ihåg att du är juridiskt ansvarig för dina kommentarer.

Visa mindre

Kommentarer

Please Login to comment