delade ut gratis sprutor och metadon till missbrukare i s k lågtröskelprojekt.