Ledarperspektiv #80:
Kollektivism och individualism. Tvångsvaccinering och teflonpannor

Här kommer det åttionde avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

  • Motstånd mot vaccinpass
  • Lindbergs betraktelse: Om att vara livsbejakande
  • Påståendet: Tvångsvaccinering om vårt folk utsätts för dödligt hot?
  • Ideologisk/taktisk/filosofisk fråga: Individualism kontra kollektivism

Diskussionsunderlag:

Nej till vaccinpass för Covid 19!

Dark Waters

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor.

Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem och chef för Nordisk Radio, beskriver ämnen och ställer upp problemformuleringar medan Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, förklarar organisationens ståndpunkter.

Ledarperspektiv syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen.

Kom gärna med tips på innehåll; ideologiska funderingar och/eller personliga frågor till Lindberg. [email protected].


Prenumerera på Ledarperspektiv med RSS