Ledarperspektiv #95:
Äta myror?! Livsmedel – inflation och produktion

Här kommer det nittiofemte avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

  • Om idrott
  • Lindbergs betraktelse: 1 maj
  • Påståendet: “Putinpriser bakom livsmedelskris”
  • Livsmedel och handel

Diskussionsunderlag:

Bellum #21: PB:n och utmaningar

Intervju med Motståndsrörelsens 1 maj-talare

Hjälp till att förgylla din kommun med affischer på 1 maj

EU slösar bort våra pengar på likriktning och korruption

 

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor.

Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem och chef för Nordisk Radio, beskriver ämnen och ställer upp problemformuleringar medan Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, förklarar organisationens ståndpunkter.

Ledarperspektiv syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen.

Kom gärna med tips på innehåll; ideologiska funderingar och/eller personliga frågor till Lindberg. [email protected].


Prenumerera på Ledarperspektiv med RSS