Ledarperspektiv #92:
Världens rikaste, vinster i välfärden och nazistiska lekfarbröder

Här kommer det nittioandra avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

  • Gemenskapsbyggande träffar i hela landet
  • Lindbergs betraktelse: Vinterbetraktelser
  • Påståendet: “Skattesänkningar för rika lyfter inte alla skepp – endast superyachter”
  • Skatt, resursfördelning och välfärd

Diskussionsunderlag:

1% har roffat mer än hälften av alla nya rikedomar

Vår väg Punkt 7: Folkgemenskap

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor.

Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem och chef för Nordisk Radio, beskriver ämnen och ställer upp problemformuleringar medan Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, förklarar organisationens ståndpunkter.

Ledarperspektiv syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen.

Kom gärna med tips på innehåll; ideologiska funderingar och/eller personliga frågor till Lindberg. [email protected].


Prenumerera på Ledarperspektiv med RSS