Ledarperspektiv #69:
Skapandet av den nordiska övermänniskan. Hets och självförbättring

Här kommer det sextionionde avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

  • Kampliv och Svenssonliv
  • Lindbergs betraktelse: HMF
  • Påståendet: Motståndsrörelsen är för ouppnåeliga
  • Ideologisk/taktisk fråga: Skapandet av den nordiska övermänniskan

Diskussionsunderlag:

SB Special – Organisationsdagarna

Organisationsdagarna 2020

RN DIREKT#182: Organisationsdagarna 2020!

Regler för medlemmar i Motståndsrörelsen

Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor.

Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem och chef för Nordisk Radio, beskriver ämnen och ställer upp problemformuleringar medan Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, förklarar organisationens ståndpunkter.

Ledarperspektiv syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen.

Kom gärna med tips på innehåll; ideologiska funderingar och/eller personliga frågor till Lindberg. [email protected].