Ledarperspektiv #63:
Är Motståndsrörelsen bäst? Nationella organisationer och Tommie Lindh

Här kommer det sextiotredje avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

  • Möteskapacitet
  • Lindbergs betraktelse: Tommie Lindh
  • Påståendet: Läsarbrev om Motståndsrörelsen VS. andra nationella organisationer
  • Ideologisk/taktisk fråga: Nordiska motståndsrörelsen och nationella

Diskussionsunderlag:

RN DIREKT#163: Vila i frid Tommie Lindh

Torgmöte i Kungälv efter brutalt överfall på svensk kvinna

Minnesmanifestation i Härnösand

Vad lever du för?

Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp

Varför göra det perfekta till det godas fiende?

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor.

Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem och chef för Nordisk Radio, beskriver ämnen och ställer upp problemformuleringar medan Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, förklarar organisationens ståndpunkter.

Ledarperspektiv syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen.

Kom gärna med tips på innehåll; ideologiska funderingar och/eller personliga frågor till Lindberg. [email protected].