“Skjuter hellre mig själv i huvudet än blir en Svensson”