Införa en frivillig arbetstjänst med minst sex månaders praktiserande av hårt grovarbete. För att få tillgång till landets högskolor, universitet eller för att bli statsanställd införs krav på att ha genomgått arbetstjänsten med godkänt betyg.”