“Myten är vårt hemland”

Valkyrier – kvinnliga hästburna krigare från förfäderliga legender.
Valkyries – female riding warrior women from ancient lore.

Fredrik Vejdeland anser att denna bloggplattform också kan användas som ett kompletterande kommunikationsmedel mellan radioskapare och lyssnare på nordiskradio.se. Där kamrater bakom mikrofonerna kan kommentera, analysera och förklara sitt arbete på ett mer informellt och direkt sätt som ibland inte är möjligt i själva radioprogrammen.
Jag tycker att det är en utmärkt idé och jag skyndar mig att ta tillfället i akt.

”Aristogenesis” har funnits i 14 månader och vi har producerat 11 separata avsnitt. Vissa av dem är vi riktigt stolta över och i andra ser vi tydlig förbättringspotential. När våra ämnen överskrider historiens sfär och går in på områdena filosofi, andlighet och religion, blir de per definition mer abstrakta och komplicerade och därmed svårare att prata om eller att uttrycka i skriftligt tal. Dessutom kan dessa ämnen vara breda och kryptiska, och människor som är mycket bättre än vi kunde prata om dem i flera år och ändå bara skrapa på ytan.

Jag tror inte att det finns ett definitivt och tillförlitligt recept på framgång när vi möter dessa två problem och det är därför jag ser Aristogenesis främst som ett sätt att stimulera våra lyssnares intresse för arisk kultur och historia och som en inspiration till vidare studier på en personlig nivå. Självförbättring på intellektuell nivå, eller inre utveckling, är alltid en ensam väg. Vi försöker, efter bästa förmåga, att peka ut en riktning – en tankeskola, en gammal tradition, en andlig prestation av våra förfäder, religion, metafysik och mer – men vägen framåt är en personlig kamp. En kamp som är minst lika komplicerad, krävande och mångfacetterad som vår yttre, politiska kamp – och för min del, lika viktig.

Varje avsnitt åtföljs av en läslista, ett antal böcker relaterade till avsnittet. Böcker som vi anser vara grundläggande och viktiga när man vill introduceras i det stora hav av visdom och förståelse som våra förfäder uppnått, och en solid utgångspunkt för vidare utforskning. Det är vanligtvis en lista över klassiska böcker i respektive ämne som vi hoppas kan fungera som en påminnelse till våra äldre kamrater och en inspirationskälla för de yngre. Jag ser dessa boklistor som ett viktigt bidrag till de mål vi har för vårt projekt, dvs att väcka förfädernas kunskap och beväpna oss med de intellektuella och andliga verktyg och färdigheter som gör oss mer effektiva, mer trogna och mer dedikerade till vårt uppdrag och vår plikt.

Aristogenesis-teamet består av individer från olika europeiska länder. Människor med mycket olika bakgrunder men med samma idéer, samma mål och ambitioner. Människor som aldrig träffats tidigare och trots sina skillnader är vapenbröder. Vilken stor prestation av Nordiska motståndsrörelsen att samla dem och verkligen materialisera budskapet om arisk enhet och samarbete! Hur många andra organisationer upprepar dessa ord om och om igen för att aldrig lyckas sätta dem i arbete för våra gemensamma strider. Motståndsrörelsen är en sann pionjär med en lång tradition av att förverkliga vad den predikar!

Många av våra avsnitt har laddats upp på Youtube utsmyckade med videor och bilder som förhoppningsvis förbättrar deras mening och gör dem trevligare att lyssna på. För tillfället är de fortfarande kvar med varierande respons från den (globala) allmänheten. Jag hoppas att de kommer att stanna där så länge som möjligt och vägleda likasinnade till våra officiella webbplatser. Aristogenesis driver en Telegramkanal som kompletterar vår podcast. Vi publicerar artiklar, citat, musik, poesi (komponerad av vår mycket begåvade kamrat Taerus) och bokläsningar som kanske inte alltid passar vår rörelsers officiella mediekanaler och/eller skulle ta för mycket värdefullt utrymme. Våra bokläsningar är frukter av hårt arbete av dedikerade och samvetsgranna individer som vill erbjuda ett alternativ till dem som har svårt att läsa en fysisk bok eller för dem som vill använda “död” tid och lyssna på något meningsfullt istället. Och göra det bästa av vår tid måste vi, för som Hippokrates sa:

Life is short,
the art is long,
the opportunity fleeting,
the experimentations perilous
and the judgement is difficult.”

I vårt senaste avsnitt intervjuar vi en rysk traditionell filosof och grundare av en nyhednisk gemenskap av odinister, Askr Svarte (Evgeny Nechkasov). Intervjun är som vanligt på engelska och vår gäst var vänlig nog att acceptera vår inbjudan trots att hans kunskaper i engelska inte är de bästa. Jag har läst några av hans böcker översatta till engelska och jag kan garantera dig att han är en mästare av skriftspråket med färdigheter på en mycket hög nivå. Så mycket som jag uppskattar engelska som ett internationellt språk som de flesta kan använda och som möjliggör standardkommunikation över nationella gränser, finns det alltid en risk att vi fokuserar på att bara hitta gäster från den engelsktalande världen. Detta ger en bättre podcastupplevelse språkligt, men det kan potentiellt begränsa vårt val av gäster och utesluta människor som är värda att lyssna på. Jag uppmanar er att ha tålamod trots språkproblem och fokusera på meddelandet, inte språket, när internationella gäster deltar i podcasts på nordiskradio.se.

Jag vill kommentera två saker från denna första intervju. Först hur vår gäst upptäckte sitt intresseområde, låt oss säga filosofi och teologi. Hans första kontakt var en bok om gnosticism som han läste när han var i tidiga tonåren, av vilken han inte förstod något. Genomsnittliga människor skulle bara slänga den åt sidan och gå vidare, men vår gäst kunde inte acceptera det och han började läsa ännu fler böcker om liknande ämnen, studera, söka tills han förstod det. Den specifika boken själv här är inte viktig, men däremot inställningen! En kraftfull nyfikenhet på kunskap som vår moderna standardutbildning inte ger. En törst efter lärande och förståelse som aktiveras av något (en bok, en symbol, en film, ett musikstycke, en berättelse) som slår an ett ackord inuti som vi aldrig visste fanns. Det “ackordet” resonerar så kraftfullt att det enda vi önskar är att lyssna på dess musik och ta reda på allt om den. Hur många gånger har vi hört den här historien! Hur många stora kamrater gick med i våra led tack vare vibrationen i detta inre ackord som öppnade ögonen och gjorde dem törstiga efter kunskap och sanning – som hjälpte dem att förstå sig själva, deras personliga uppdrag och deras heliga plikt. Det här är ett “ackord” vars musik vi måste lyssna på, och jag tror att det är inspiration från ovan.

För det andra hans konfrontation med den mäktiga rysk-ortodoxa kyrkan. Här i norr tappade kyrkan sitt grepp för länge sedan och har blivit en politiskt korrekt organisation som slaviskt upprepar alla de kulturmarxistiska jargongerna från det etablerade systemet. Jag kommer ihåg en artikel jag läste på frihetskamp.net om den norska kyrkan. Författaren hävdade att om man läser något uttalande från den officiella kyrkan i Norge, tror man att det mycket väl kan vara den norska turistföreningen. Ingen identitet, ingen udd, inget gammalt religiöst innehåll. Detsamma gäller för alla skandinaviska kyrkor. De har anpassat sig så mycket till de etablerade omständigheterna att de inte längre tjänar någon funktion förutom att vara en annan förespråkare för systemet. Deras religiösa budskap har blivit förenklat och barnsligt. “Gud existerar”, “Gud ger sin kärlek till oss”, “Allt är nåd” och mer, som motsvarar den intellektuella nivån hos ett litet barn. Eller vad sägs om min favorit, och det här är från deras officiella webbplats:
“Svenska kyrkan är en teologiskt progressiv kyrka med en levande teologi som ständigt utvecklas.”
Den har på 50-100 år utvecklats så långt bort från sitt eget jag att inget kraftfullt eller äkta längre finns inuti den!

Detta är inte fallet med den rysk-ortodoxa kyrkan. Den ryska kyrkan är en förlängning av den ryska staten och det har den har gemensamt med de skandinaviska kyrkorna, men den är på sin vakt. Den tolererar inte konkurrens och försvarar sig själv. Naturligtvis inte mot stora aktörer som islam, utan mot de svagare alternativen, som hedendom – och gentemot dem visar de verkligen sina tänder. Det har vår gäst personligen upplevt många gånger. Vad jag tyckte var intressant är att samma metoder som används av europeiska stater för att hantera, förtrycka, konfrontera och demonisera nationalister, används av den ryska kyrkan mot ryska hedningar, nästan på ett identiskt sätt.

Vår gäst blev inbjuden till offentliga debatter med kristna teologer där de trodde att de kunde lura in honom i en fälla och avslöja honom för allmänheten vad han verkligen är. När det inte fungerade inledde kyrkan högbudgeterade förtalskampanjer, onlinecensur och trakasserier från polisen! Systemet är som Lernaean Hydra, ormen som slaktades av Herkules i sitt andra stordåd. Den hade många drakhuvuden och när Hercules skulle skära av ett upptäckte han att två nya växte tillbaka, tills han började sutra såren med eld. Alla systems huvuden är farliga och alla måste hanteras. Människor som Askr har valt huvudet som representerar kyrkan och även om jag inte tycker att detta är det mest effektiva sättet att gå, beundrar jag hans mod och hans hängivenhet.

”Myth is our homeland”, vilken är titeln på denna artikel, är ett motto som vår gäst har och som han använde för att avsluta intervjun. Jag tycker det är fascinerande. Det är som ett mantra eller en zen koan som man måste reflektera över och låta den sjunka inuti. Den ska inte analyseras rationellt utan hjälpa till att slå an “ackordet” förbi vår kognitiva hjärnfunktion. Jag kommer inte att göra något försök att förklara vad han menar med det, men jag kan ge min version av vad han inte menar med det. Han menar inte att våra fysiska hemländer inte är viktiga. Principen om blod och jord (”Blut und Boden”) är grundläggande för vår ideologi och central för våra politiska åsikter. Våra hemländer är dock de geografiska områden vi kan erövra, upprätthålla och försvara. De når bara till våra spjutspetsar och inte längre. Det är vi som gör en plats på planeten till vårt hem genom att vattna det med svett och blod från många generationer. Att blod är viktigare än jorden vi arbetar med våra händer och våra fysiska hemländer är en reflektion och en materialisering av de hemländer som ligger i vårt hjärta och vår ande.

För att kunna kommentera i vårt kommentarsfält behöver du koppla ditt VK-konto till nordiskradio.se. Det gör du genom att gå vidare till din profilsida genom knappen nedanför.

Om du inte har ett VK-konto kan du registrera dig gratis på deras webbsida.

Kom ihåg att du är juridiskt ansvarig för dina kommentarer.

Visa mindre

Kommentarer

Please Login to comment