Förverkliga dig själv genom kampen

Förra veckan skrev jag en bloggartikel om sund aktivistkultur där min poäng var att man tränar, utbildar sig, lär sig färdigheter osv. för att det ska gynna kampen och folket, inte en själv.

Artikeln togs sedan upp i Mer än ord. I en bra och intressant diskussion i övrigt tog de upp en sak som jag bara flyktigt berörde – nämligen att en kamporganisation är det absolut bästa sättet att förverkliga sig själv och bli bättre som individ.

Sundström pratar i programmet om att han blivit en bättre version av sig själv sedan han gick med i Motståndsrörelsen. Där håller jag med till ett hundra procent, det är också min erfarenhet.

Det finns (en helt mängd av) saker jag lärt mig bemästra tack vare att jag varit medlem i en organisation som:

1. Har en hierarkisk uppbyggnad som kräver att individen gör saker de annars inte skulle velat/våga göra. Ett näste behöver en nästeskorrespondent som kommunicerar de aktiviteter nästet genomför, organisationen behöver talare och föredragshållare, Nordisk Radio behöver radiopratare osv. Ibland har riktiga guldkorn hittats bland personer som från början varit avigt inställda till att själv göra denna typ av verksamhet men som av nödvändighet tvingats in i detta.

Personligen lärde jag mig tala för att jag, som dåvarande nästeschef, ansåg att det var en nödvändighet att kunna det i min chefsroll. Det var inte jättebra då, men idag är jag glad för att jag tog det beslutet. All eventuell scenskräck har ersatts med självförtroende, vilket driver mig även i andra områden.

2. Av yttre tvång alltid är i hetluften, vilket innebär att man tvingas till nya färdigheter. Exempelvis: Systemet vill förbjuda din verksamhet, du tvingas till att skaffa dig juridiska kunskaper. Systemets fotsoldater (exempelvis vänsterextremister) vill stoppa dig med våld, du tvingas till att lära dig kampsport för att försvara dig själv och dina kamrater – vilket som en bonus också skapar kamratskap och lojalitet inom gruppen.

Att du på ett eller annat sätt tvingas in i situationer där du märker att du har förmågor du inte visste fanns skapar självkänsla och självförtroende. Självkänsla är, utöver alla färdigheter, någonting oerhört viktigt. Som individ, men framförallt som grupp. En grupp på tio personer som utstrålar pondus inger respekt.

Fysiska konflikter stärker och ger självförtroende. Du kan gymma och till och med träna kampsport – och det är bra – men du får inte ett hårt psyke förrän du prövat dina kunskaper. Det är inte alls ovanligt att människor som pumpat muskler eller tränat kampsport i flera år, springer så fort det blir allvar. När du demonstrerar eller bedriver aktivism – när det flyger stenar, du får motta batongslag och allt ställs på sin spets – kommer det antingen leda till att du faller bort eller härdas och fylls av sjävförtroende. Kombinationen vältränad och mentalt hård är den bästa.

Verbala konflikter är viktiga för att lära sig argumentationens konst. Det går inte att förneka att politiker – om än i övrigt värdelösa individer – har självförtroende. Detta eftersom de lärt sig vinna över andra individer genom sina skarpa tungor. På gatan drillas vi själva i verbala konflikter. Högst sannolikt i allt högre grad än politiker, då de frågor vi bombarderas med kommer från alla möjliga håll och kan vara ganska irrationella emellanåt. Det sker ingen strukturerad debatt på gatan, som det gör i kommunfullmäktige eller riksdag.

Det finns tusen exempel på hur människor växt – fysiskt, mentalt, intellektuellt och andligt – genom att ha varit medlemmar i en organisation som Nordiska motståndsrörelsen. Många av våra egna skulle kunna ta vilket chefsjobb som helst idag, andra skulle bli goda journalister eller en kampsportstränare som vet vad han talar om.

Kampen ger dig måhända inte pengar eller social status i dagens degenererade samhälle. Men den stärker dig, ger dig självförtroende och ett hårt psyke vilket gör att du kan åstadkomma det mesta du företar dig, att du sticker ut bland alla NPC:er. Och du får färdigheter, spetskunskaper, erfarenheter som få andra får. Frågan är egentligen hur du vill förverkliga dig själv?