Ledarperspektiv #77:
Från flykt till kamp. SÄPO och kamratskap

Här kommer det sjuttiosjunde avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

  • Förberedande kampverksamhet
  • Lindbergs betraktelse: Rättelse angående förra avsnittet
  • Påståendet: ”Det är synd om nationella”
  • Ideologisk/taktisk fråga: Från flykt till kamp. SÄPO och kamratskap

Diskussionsunderlag:

Ledarperspektiv #76: Barn som biologisk krigföring – det stora folkutbytet och föräldraskap

Styckningsutbildning under friluftsdag i Tyresta nationalpark

Månadsmöte i Näste 4: Restaurering och live-musik i skogen

Banbrytande aktioner i centrala Kristianstad

Ge alla människor precis vad de vill ha!

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor.

Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem och chef för Nordisk Radio, beskriver ämnen och ställer upp problemformuleringar medan Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, förklarar organisationens ståndpunkter.

Ledarperspektiv syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen.

Kom gärna med tips på innehåll; ideologiska funderingar och/eller personliga frågor till Lindberg. [email protected].


Prenumerera på Ledarperspektiv med RSS