Ledarperspektiv #65:
Vikten av organisering, “fria” nationalister och HMF-medaljen

Här kommer det sextiofemte avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

  • HMF-medaljen
  • Vad som hänt sedan sist
  • Påståendet: ”Man kan lika gärna föra kampen som fristående utan att vara organiserad!”
  • Ideologisk/taktisk fråga: Vikten av organisering

Diskussionsunderlag:

HMF-medaljen belönar tankebrottslingar i demokraturen Sverige

Vapen ger frihet!

Axel Eriksson

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor.

Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem och chef för Nordisk Radio, beskriver ämnen och ställer upp problemformuleringar medan Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, förklarar organisationens ståndpunkter.

Ledarperspektiv syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen.

Kom gärna med tips på innehåll; ideologiska funderingar och/eller personliga frågor till Lindberg. [email protected].