“Segerdagen”

I senaste Radio Nordfront diskuterade man varför Tysklands fall 1945 inte på något sätt var en “segerdag” för de europeiska folken eller världen. Senare i programmen tog man även upp Fria tiders märkliga hållning i frågan.