Politiarrest av Patriot Front-aktivister viser at systemet frykter god organisering av hvite

Patriot Front-aktivistene som ble arrestert i forkant av en demonstrasjon i helgen viser hvordan systemet prioriterer. Det systemet frykter mest er hvite som organiserer seg – og også gjør det bra.

Fra Hold Fanen Høyt! #59 – Ekstremismekommisjon, Kvinner i kampen og Patriot Front