Pengaväxlare i Auschwitz

Från RN Direkt#144 där Simon Holmqvist berättar om sin resa till Auschwitz.