NS Tips: Raspberry PI

Från RN DIREKT#180, där Robert Eklund rekommenderade minidatorn Raspberry PI som present till ens lovande framtida IT-tekniker.

Läs mer om Raspberry PI, finns att köpa på många olika återförsäljare.