Mainstreammedia lurar även oss ibland

Från RN DIREKT#150, där Tobias Lindberg poängterade hur mainstreammedia lyckas övertyga folk om att majoriteten tycker si och så.