Lokalt partiarbete

Kampen på lokal nivå har lett till att människor har fått en annan bild av Motståndsrörelsen.

Ur Ledarperspektiv #56.