Hur länge är man “kopplad” till en nationell organisation?

Finns det någon preskribtionstid för om man varit “kopplad” till Nordiska motståndsrörelsen men inte varit det på flera år? Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg svarar på frågan och konstaterar även att organisationen inte ens har ansvar för vad högt uppsatta personer gör efter att de lämnat organisationen.

Ur Den svenska lögnpressen visar sitt fula tryne efter Visbydådet