Globalistisk politik bakom massökning av långtidsarbetslösa

I dagens Coronabunkern diskuterades Arbetsförmedlingens beräkningar om 70 000 nya långtidsarbetslösa, något som leder till social otrygghet för individen och miljarder skattekronor i utgifter. Detta problem hade till stor del kunnat åtgärdas om Sveriges politiker valt att inte följa den globalistiska agendan.