Endast nationalsocialismen kan vända “utvecklingen”