De nordiska folkens karaktärsdrag

Teaser inför kvällens program som kommer att innefatta ämnen som moral och heder. Simon Lindberg förklarar här vilka egenskaper som utmärker de nordiska folken.