Är det värt att låta småsaker stå i vägen för kampen?