Ledarperspektiv #90:
Icke-vita i kampen, Sions vises protokoll och grundlagsändringar

Här kommer det nittionde avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

  • En revolutionär situation är nödvändig
  • Lindbergs betraktelse: Sion vises protokoll
  • Påståendet: ”Kanye West is right about the Jews”
  • Ideologisk/taktisk/filosofisk fråga: Icke-vita i kampen

Diskussionsunderlag:

RN DIREKT#259: Nya grundlagar och ny Twitter-regim

Vår väg, punkt 1

Ledarskapsperspektiv är en podcast för att nå ut med Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i framförallt stora men också små frågor.

Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem och chef för Nordisk Radio, beskriver ämnen och ställer upp problemformuleringar medan Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, förklarar organisationens ståndpunkter.

Ledarperspektiv syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i Ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen.

Kom gärna med tips på innehåll; ideologiska funderingar och/eller personliga frågor till Lindberg. [email protected].


Prenumerera på Ledarperspektiv med RSS