Du kan göra skillnad!

Trenden de senaste åren bland nationella är att de renodlade partierna överges eftersom allt färre ser någon mening med dem. Istället bildas kamporganisationer med fokus på spektakulär aktivism, träning och social gemenskap.

KAMPORGANISATIONERNAS TIDSÅLDER

Nordiska motståndsrörelsen är en sådan kamporganisation och har i allra högsta inspirerat andra till att skapa motsvarande organisationer i sina hemländer. Organisationer som idag är framgångsrika och välkända bland nationella i Sverige har uppgett att de inspirerats av Nordiska motståndsrörelsen. Där finner vi bland andra tyska Der Dritte Weg och amerikanska Patriot Front. Det finns vidare organisationer som bildats, enligt vad de själva säger tack vare Nordiska motståndsrörelsen, i länder som Schweiz, Australien och Nederländerna. För att inte tala om att Nordiska motståndsrörelsen en gång i tiden bara fanns i Sverige och sedan i alla fem nordiska länder.

Det är lätt att få hybris. Men inga av dessa organisationer blir någon karbonkopia av oss utan gör sin  egen grej och blir bättre än Nordiska motståndsrörelsen på något område. Därför tittar vi också tillbaka på dem för inspiration. Detta skriver Simon Lindberg även om i artikeln Gemensam kamp för vit stolthet världen över.

HUR NORDIC FRONTIER KOM TILL

Så vad har då detta med Nordisk Radio att göra. Jo, för att i dagarna släppte vår isländska (men engelskspråkiga) podd ett avsnitt där man hade Nordic Frontiers programledare Andreas Holmvall med som gäst. Samtalet avslöjade egentligen varför Nordiska motståndsrörelsen blev en inspirationskälla för många nationella världen över.

När Rikhardur Magnusson frågade Holmvall hur Nordic Frontier kom till berättade han att det började med att han deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm den 12 november 2016. Detta var första gången som någon av Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter blev känd internationellt. Holmvall minns att Eric Striker skrev om det, jag kommer ihåg att Red Ice Radio pratade om demonstrationen.

För Holmvall blev denna nya erfarenhet en tankeställare då han insåg att vi inte själva kommunicerade ut något om vår verksamhet internationellt. Vi hade inga egna kommunikationsmedel för att nå världens nationella vare sig via några sociala medier, radio eller tv, hemsida eller vad det nu kunde vara. Vi fick helt enkelt hoppas på att någon skulle snappa upp vad vi gjorde här uppe i Norden.

RINGAR PÅ VATTNET

På så sätt kom Nordic Frontier till, och gav ringar på vattnet. Idag har vi fyra engelskspråkiga podcasts, vår egen hemsida Nordicresistancemovement.org som uppdateras dagligen samt värdefulla internationella kontakter. Till stor del tack vare att Nordic Frontier snabbt blev en populär podd som lyckades få med intressanta gäster. I grunden kan man säga att detta skedde för att en enskild person hade en vision och tillräckligt med drivkraft för att genomföra den kontinuerligt och under lång tid. Men också för att rörelsen trodde på idén och upplät resurser till den.

Kompetens och goda idéer är viktiga, men det avgörande är att man har viljekraft nog att realisera en vision. En del framkastar idéer om att den nationella oppositionen borde göra det här och det här. Vi är så klart tacksamma för konstruktiva idéer, men i många fall är det inte idéer som saknas utan män, för att citera Codreanu. Män med visioner och en vilja att satsa allt han har för att idén ska bli framgångsrik.

DU KAN GÖRA SKILLNAD

Det var 700 personer som marscherade i en nationalsocialistisk demonstration denna kalla höst 2016. Denna massiva uppslutning av människor var det som fick omvärlden att reagera och en person att inspireras och vilja skapa en kommunikationskanal, som sedermera blev Nordic Frontier, vilken i sin tur skapade följdeffekter och ledde till all internationell kommunikation vi har idag.

Jag vill att du som läsare ska tänka på att om du deltog på marschen i Stockholm den 12 november – vare sig du är en del av kampen idag eller inte – så var du en del av något som då sattes i rörelse och som såväl kampen i Norden som kampen i andra delar av världen har haft stor nytta av.

Jag vill också att du tänker på att det är möjligt att faktiskt realisera just din idé bara du har kompetens, viljestyrka samt uthållighet nog att genomföra den under den tid som behövs. Då kan din idé få betydelse.

Holmvalls berättelse visar kort sagt hur enskilda medlemmar, både när de agerar i ett kollektiv och på individbasis, kan göra skillnad. Du kan göra skillnad!