Hold Fanen Høyt! #1

I dag ble Motstandsbevegelsens nye norske podkast lansert på Nordisk Radio!

Det første avsnittet av Den nordiske motstandsbevegelsens nye norske podkast Hold fanen høyt! er nå lansert på Nordisk Radio. Faste medarbeidere i programmet er Tom Hauge, redesjef i Rede 3, og Øystein Vaule, redesjef i Rede 6.

I det første avsnittet diskuteres blant annet:

  • Introduksjon av programmet og programledere.
  • Offentlig Aktivisme i Stavanger.
  • Intervju med sjef over Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge, Tommy Olsen.
  • Ervin Kohns siste utspill.

Hold Fanen Høyt en Norsk nasjonalsosialistisk podkask i sammarbeid med nettavisen Frihetskamp.net og Nordisk Radio.

Podcasten kommer først og fremst til å ta for seg aktivisme, nyheter og hendelser som skjer i Norge, men kommer også til å ta opp større saker som måtte finne sted i resten av verden. Vi kommer til å ha fokus på Aktivisme, Intervjuer og debatter.

Programleder er Tom Hauge, redesjef i Rede 3, og fast medarbeidere er Ronny Bårdsen, medlem og kjent fra nettbutikken nordenstil.no, og Øystein Vaule, redesjef i Rede 6 samt Tommy Olsen, sjef för Nordiske motstandsbevegelsen i Norge.

E-post: [email protected]